Solární novinky

Novela: MPO chystá novou legislativu pro solární elektrárny

Ministerstvo průmyslu a obchodu (MPO) připravuje novou legislativu, která bude upravovat správný postup při výměnách komponentů fotovoltaických elektráren. Tato legislativu upřesní, zda-li se jedná o běžnou opravu nebo o modernizaci. Prohlísil to zástupce MPO na Ing. Pavel Jirásek na konferenci Solární energie 2013, která proběhla v listopadu v Praze.

title=

Ministerstvo řeší otázku modernizace FVE

Jirásek potvrdil, že v dané záležitosti MPO intenzívně komunikuje s ERÚ.  Snažíme se to s ERÚ řešit, víme, že je to problém a příslušná ustanovení zpřesnit musíme, řekl Jirásek.
 
Podle v současnosti platné legislativy platí, že pokud je zásah do elektrárny posouzen jako modernizace, znamená to prakticky vznik nově datované licence a provozovatel tak ztratí nárok na podporu v původní výši. ERÚ dosud  nebylo schopno stanovit pro tyto případy jednotný výklad a konkrétní případy často posuzuje v neprospěch provozovatelů FVE.

Net-metering pro malé FVE
  
Zástupce MPO na dotaz dále uvedl, že ministerstvo řeší umožnění nefinanční podpory slunečních elektráren prostřednictvím net-meteringu. Za tímto účelem jsou na ministerstvu zřízeny dvě pracovní skupiny, které pracují i na odbourání odbourání byrokracie pro malé solární elektrárny. Malé elektrárny, například do výkonu 5 nebo 10 kWp, má být v budoucnu možné provozovat bez licence.

Net-metering a jeho podpora bude pravděpodobně součástí novely energetického zákona nebo novely zákona o podporovaných zdrojích. Na obou se nyní pracují a  se zahájením legislativního procesu se počítá v roce 2014. Současně by mělo podle Jiráska dojít k snížení administrativní zátěže při uvádění FVE do provozu. 

Podpora vlastní spotřeby

Jirásek připustil, že ministerstvo se zabývá i otázkou vlastní spotřeby vyrobené z obnovitelných zdrojů energie (OZE). Tato je v současnosti nesmyslně zatížená poplatkem na podporu OZE.

Pokud  by vlastní spotřeba vyrobené elektřiny byla vyjata z platba poplatků na podporu OZE, pak by chybělo cca 2-3 TWh elektřiny ročně,  ze kterých se vybírá podpora. Toto by se muselo nahradit jiným způsobem.

Ve věci vyplácení podpory pro OZE ministerstvo jedná intenzívně i s Bruselem. Veškerá podpora totiž musí být schválená ze strany Evropské unie (EU). Podle regulí EU podpora nesmí překročit 40% celkových investičních nákladů a je zde nutná notifikace EU.

Datum: 30.11.2013 | Rubrika: Solární novinky

Zdroj: Solární novinky