Solární novinky

ERÚ oznámil ukončení podpory pro nové FVE od roku 2014

title=Nové solární elektrárny a bioplynové stanice už neobdrží státní podporu. Týká se to zařízení uvedených do provozu v roce 2014. Rozhodnutí v pátek oznámil Energetický regulační úřad (ERÚ).

V oblasti výroby elektřiny z fotovoltaických elektráren a bioplynových stanic jsme v roce 2011 dosáhli výroby, která překročila limit stanovený Národním akčním plánem pro rok 2013. Tímto bylo dosaženo zákonné podmínky, která stanovuje ERÚ povinnost  nevypsat podporu pro tyto zdroje na další období.  
Proto od příštího roku, plně v souladu s platnou legislativou, další podporu pro nové zdroje úřad nestanoví. Vnímáme to jako pozitivní zprávu pro spotřebitele a konečné zákazníky, uvedl místopředseda ERÚ pro oblast podporovaných zdrojů energie Martin Laštůvka.
 
Tabulka č. 1: Porovnání výroby elektřiny z OZE vyrobené v roce 2011 s předpokládanou hodnotou výroby elektřiny s nárokem na provozní podporu dle NAP.

title=

Ministerstvo průmyslu a obchodu hodlá zastavit veškerou podporu pro nové obnovitelné zdroje od roku 2014 novelou zákona o podporovaných zdrojích energie. Návrh tohoto zákona ještě neodešel do připomínkového řízení. Nicméně současné rozhodnutí ERÚ dokazuje, že regulátor dokáže zakročit i bez změny zákona.  

Vzhledem na fakt, že ERÚ již příští rok nevypíše podporu pro nové solární elektrárny na střechách domů a bioplynové stanice, Aliance pro energetickou soběstačnost doporučuje, aby systém výkupních cen u solární energetiky nahradil systém nefinanční podpory – takzvaný net-metering. Net-metering již úspěšně funguje např. v některých státech USA, Itálii, Dánsku, Španělsku, Francii, Kanadě či Austrálii. 

Net-metering funguje v souladu s následujícími principy:
-Pokud fotovoltaická elektrárna na střeše rodinného domu vyrobí více elektřiny, než se v domě spotřebuje, pak přebytky dodává bez současného příplatku na podporu solární energetiky do sítě. 
-Naopak, když solární elektrárna nepokryje vlastní spotřebu domu, může si rodina odebrat elektřinu ze sítě. 

Martin Sedlák ředitel Aliance pro energetickou soběstačnost k plánu ERÚ uvádí: Dnešní cena solárních panelů umožňuje volit nový způsob podpory pomocí takzvaného net-meteringu, což je zajímavý způsob, jak by šlo podpořit další výrobu čisté elektřiny zejména se solárních elektráren na střechách domů a přitom nezvyšovat platby spotřebitelů elektřiny dalšími příplatky na faktuře od ČEZ. 

Datum: 16.9.2014 | Rubrika: Solární novinky

Zdroj: Solární novinky